25-26 czerwca 2022 14 Inowrocławski Konkurs Modelarski
1272 modele można było zobaczyć na 13 Inowrocławskim Konkursie Modelarskim 27-28 kwietnia 2019
Inowrocławskie spotkanie modelarzy… Będzie, kiedy będzie
Rok 2019 ISMR otrzymał 144 wyróżnienia, 23 puchary i nagrody specjalne za swoje modele
25-26 czerwca 2022 14 Inowrocławski Konkurs Modelarski
Oszczędzając pracę żony, jedz gotowe makarony !
Inowrocławskie spotkanie modelarzy… Będzie, kiedy będzie
Nie pij wódki, nie pij wina, sklej model, casu nima
Rok 2019 ISMR - otrzymał 152 wyróżnienia, 42 puchary i nagrody specjalne za swoje modele
Na tym pasku głupot się nie wypisuje !

9 Inowrocławski Konkurs Modelarski 2015

Konkurs Modelarski


Z uwagi na szczegółową ocenę każdego modelu i ograniczony czas oceny, organizator zastrzegał sobie prawo do ograniczenia ilości przyjętych modeli.
Do konkursu zostały przyjęte pierwszych 10 zgłoszonych modeli w każdej kategorii.
Warunkiem rozegrania klasy było zgłoszenie minimum pięciu modeli trzech Modelarzy w danej klasie.
Jeden modelarz mógł zgłosić do konkursu maksymalnie dwa modele.
Modele mogły być wykonane z dowolnego materiału: polistyren, metal, blacha, drewno, karton, żywica.
Oceny dokonajały komisje sędziowskie złożone z trzech sędziów, poprzez przyznanie punktów wg. Regulaminu przedstawionego przez organizatora.
W klasyfikacji były wykazane punkty za każdy model. Pucharem został wyróżniony najlepszy model jednego modelarza.
Zwycięzcą został model, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
Nagrodzone zostały modele za 1, 2, i 3 miejsce.
Do modelu musiała być dołączona dokumentacja wg. Której model został wykonany.
 

Klasy Modeli:

MKS-1 Kartonowe Samoloty i Śmigłowce

MPS-1 Plastikowe Samoloty z napędem śmigłowym 1:72
MPS-2 Plastikowe Samoloty z napędem śmigłowym 1:48 i większe
MPS-3 Plastikowe Samoloty odrzutowe 1:72
MPS-4 Plastikowe Samoloty odrzutowe 1:48 i większe
MPS-5 Plastikowe Śmigłowce 1:72
MPS-6 Plastikowe Śmigłowce 1:48 i większe

MPP-1 Plastikowe Pojazdy wojskowe skala 1:72
MPP-2
Plastikowe Pojazdy wojskowe skala 1:48
MPP-3
Plastikowe Pojazdy wojskowe skala 1:35

 

Dokumentacja modelu plastikowego powinna zawierać:

Rysunki modelu , w czterech rzutach.
Tablice barwne lub fotografie które dokumentują malowanie modelu.
Dokumentację zdjęciową elementów, które zostały wykonane od podstaw, lub zostały wykorzystane zestawy waloryzacyjne- żywica, blachy fototrawione, metalowe golenie samolotów, gąsienice pojazdów pancernych, toczone lufy, itp. Chodzi głównie o pokazanie tych elementów wykonanych lub wykorzystanych do waloryzacji w modelu, których sędzia przy ocenie nie może dokładnie obejrzeć, bez dotykania, podnoszenia i obracania modelu.
W przypadku wykonywania elementów od podstaw, lub ingerencję w poprawianie bryły modelu, takie przeróbki powinny być udokumentowane rysunkami na podstawie których zostały wykonane detale, lub zdjęciami oryginalnych detali, najlepiej w trzech stron.
W przypadku waloryzacji i uzupełniania elementów z zestawu powinno być wskazane, jaki jest zakres poprawek.
Wykonanie na modelu śladów eksploatacji, powinno być udokumentowane. Sędzia powinien mieć możliwość oceny czy wykonane ślady wiernie odzwierciedlają pierwowzór.
Wykonanie na modelu nowych linii podziału blach, wykonanie nitowania, spawów, pogiętych blach, uszkodzonych błotników, śladów po uszkodzeniach pancerza od pocisków, powinno być udokumentowane, na jakiej podstawie zostały wykonane.
Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić, dlaczego tak a nie inaczej wykonał elementy w modelu, lub cały model.
Komisja pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia sekretarz i zlicza ocenę końcową.
Ocenę końcową sprawdza i zatwierdza w protokole końcowym sędzia przewodniczący komisji.

Zasady przyznawania punktów podczas oceny.

1 Wygląd ogólny.
Porównanie z pozostałymi modelami w klasie. 5 Punktów.

2 Wykonanie modelu
Geometria i staranność wykonania
- symetria i wzajemne położenie elementów 5 punktów
- czystość wykonania. 5 punktów

Jakość wykonania modelu
- stopień trudności wykonania 5 punktów
- ilość i jakość wykonanych elementów od podstaw, stopień skomplikowania, zgodność z oryginałem. Ilość i jakość wykonania uzasadnionych przeróbek w bryle modelu. Wykonanie lub odtworzenie linii podziału blach, wykonanie nitowania. 12 Punktów
- jakość i sposób montażu w modelu elementów gotowych z żywicy, blachy fot otrawionej elementów toczonych. Jakość i czystość połączenia z elementami gotowymi modelu 8 punktów
- jakość i sposób wykonania wewnętrznych widocznych części osprzętu 7 punktów
- wykonanie kabiny. Czystość oszklenia, wnętrze kabiny i stanowisk strzelców. Wykonanie tablic przyrządów pokładowych, fotela, pasów. 7 Punktów
- Silnik i zespoły napędowe. Waloryzacja silnika, rury wydechowe, popychacze, śmigła, zespoły dźwigni i popychaczy w śmigłowcach, przewody rurki, instalacje hydrauliczne, dysze. 8 punktów
- Wnęki podwozia, golenie, blachy osłon, piasty, opony, 6 punktów
- osprzęt zewnętrzny i uzbrojenie. Karabiny, bomby, rakiety, wyrzutnie, zaczepy, zastrzały, naciągi, anteny, rurki. 7 punktów

3 Malowanie i kalkomanie
Kształt plam kamuflażowych, rozmieszczenie kolorów, przejście kolorów 6 punktów
Zgodny z oryginałem dobór kolorów. 3 punkty
Faktura powierzchni, jakość malowania 4 punkty
Jakość i ilość położonej kalkomanii 3 punkty
Malowane znaki przynależności, godła, malowane numery 5 punktów

4 Ślady eksploatacji
Wykonanie udokumentowanych śladów eksploatacji 4 punkty.
Podane ilości punktów to maksymalne ilości punktów które mogą być przyznane.

 


 

REGULAMIN OCENY MODELU KARTONOWEGO SAMOLOTU (kategoria standard)

1. Stopień skomplikowania modelu – do 10 pkt.
2. Poprawność geometrii modelu – do 20 pkt.
3. Spasowanie elementów – do 10 pkt.
4. Jakość ukształtowania powierzchni – do 10 pkt.
5. Retusz krawędzi:
   - dobór kolorów – do 5 pkt.
   - kompletność retuszu – do 5 pkt.
6. Czystość wykonania – do 10 pkt.
7. Wykonanie elementów niekartonowych przewidzianych instrukcją (anteny, lufy, itp.)
   - jakość wykonania – do 10 pkt.
   - malowanie – do 10 pkt.
8. Elementy dodatkowe (zmiany i dodatki w stosunku do wycinanki wyszczególnione w dokumentacji) do 10 pkt.


WYNIKI KOŃCOWE

 

Do  zkonkursugłoszono 22 modele

 

Modele były oceniane przez  trzy komisje sędziowskie w składzie:

 

Komisja nr 1  sędziowała klasę MKS 1

1 Adam Spiliszewski

2 Bartosz Falk

3 Łukasz Fuczek

 

Komisja nr 2  sędziowała klasy MPS 1, MPS 2, MPS 5

1 Stanisław Sawicki

2 Krzysztof Koza

3 Krzysztof Fituch

 

Komisja nr 3 sędziowała klasy MPS 6, MPP 3

1 Paweł Fakadey

2 Wojciech Sokołowski

3 Marek Filzek

 

Sędziowie przyznawali punkty według regulaminu przygotowanego przez organizatora.

 

W wyniku oceny została ustalona następująca kolejność


Klasa MKS-1

1 nr 3027 Junkers Ju 88 84

2 nr 3013 Mi 14 PS 81

3 nr 3017 F-15 C 80,3


 

Klasa MPS-1

1 nr 3014 Boulton & Paul P-12 Bodmin 89,3

2 nr 3008 AC-47 Spooky 82,6

3 nr 3016 SUPERMARINE SPITFIRE Mk,Vb 55,6

 

Klasa MPS-2

1 nr 3006 Vickers Wellington GR Mk XIV 83

2 nr 3011 Lockheed F-5E Lightning 80

2 nr 3012 Douglas A-20C Boston III 80

3 nr 3003 PZL-130 Orlik TC-1 78

4 nr 3015 PZL 37B Łoś 66

 

Klasa MPS -6

1 nr 3001 MI-17-1V 88,6

2 nr 3009 MH-60 JayHawk 79,6


 

Klasa MPS-5

1 nr 3007 AH-1G Cobra 82,6

2 nr 3020 EC-135 LPR 71

3 nr 3018 SA 342M GAZELLE 64

4 nr 3019 MI-24W PKW AFGANISTAN 63,6


Klasa MPP – 3

1 nr 3002 Wóz-172M 81,3

2 nr 3005 UAZ-496 B RD-43 80,6

3 nr 3025 Sd Kfz. 164 Bergepanzerwagen IV 78,3

4 nr 3026 Pz. Kptw IV Ausf F Fahrgestell 75

5 nr 3021 Samochód Pancerny KUBUŚ 41,3


Sędzia Główny

Grzegorz Mądry

 

Pliki do pobrania:

9ikm-konkurs.pdf
dodano: 2015-04-27
« powrót
Hobby2000

Cobi

GPM

Dream

WAK

Mirage

IBG

Cembrit

Master

Bilmodel

Filar

Wydawnictwo Wektor

ARMA-HOBBY

Muzeum Lotnictwa Kraków

JSC

STRATUS

PRINT Menagment

GWS

MPK