UWAGA !!! ZMIANA TERMINU 14 INOWROCŁAWSKIEGO KONKURSU MODELARSKIEGO
14 INOWROCŁAWSKI KONKURS MODELARSKI 29-30 sierpnia 2020 roku - ZAPRASZAMY
1272 modele można było zobaczyć na 13 Inowrocławskim Konkursie Modelarskim 27-28 kwietnia 2019
Inowrocławskie spotkanie modelarzy… Będzie, kiedy będzie
Rok 2019 ISMR otrzymał 144 wyróżnienia, 23 puchary i nagrody specjalne za swoje modele
Oszczędzając pracę żony, jedz gotowe makarony !
UWAGA !!! ZMIANA TERMINU 14 INOWROCŁAWSKIEGO KONKURSU MODELARSKIEGO
14 INOWROCŁAWSKI KONKURS MODELARSKI 29-30 sierpnia 2020 roku - ZAPRASZAMY
Inowrocławskie spotkanie modelarzy… Będzie, kiedy będzie
Rok 2019 ISMR - otrzymał 152 wyróżnienia, 42 puchary i nagrody specjalne za swoje modele
Nie pij wódki, nie pij wina, sklej model, casu nima
Na tym pasku głupot się nie wypisuje !

6 Inowrocławski Konkurs Modelarski 2012

Informator 2012

 

  Program    Sponsorzy     Stoiska / Giełda    Nagrody    Noclegi   


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacje i podmioty zainteresowane stoiskiem w czasie trwania konkursu prosimy o kontakt na adres biuro@ismr.pl

 

   

 

Jak dojechać

Bitwa

Lista obecności

   

             

6 Inowrocławski Konkurs Modelarski

Memoriał Benedykta Kempskiego

20 - 22 kwietnia 2012

 

Pod Patronatem Starosty Inowrocławskiego

 

Organizatorzy konkursu:

- Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

- Powiat Inowrocławski

- Sklep Modelarski „Hobby” z Inowrocławia (www.hobby.szeroka5.pl)

- Klub Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu „Przydomek”

 

Opieka medialna

 

Konkurs odbywa się w formule otwartej, bez podziału na kategorie standard i waloryzowaną.

 

Konkurs odbywa się w kategoriach modeli plastikowych i modeli kartonowych z podziałem na następujące klasy:

 

Dla modeli kartonowych:

Junior

Senior

Samoloty z napędem śmigłowym, jednosilnikowe

KST-J

KST-S

Samoloty z napędem odrzutowym, jednosilnikowe

KSO-J

KSO-S

Samoloty wielosilnikowe bez uwzględnienia rodzaju napędu

KSX-J

KSX-S

Szybowce

KSZ-J

KSZ-S

Śmigłowce

KH-J

KH-S

Rakiety

KR-J

KR-S

Pojazdy Gąsienicowe

KPG-J

KPG-S

Pojazdy Kołowe

KPK-J

KPK-S

Pojazdy Szynowe Skala 1:87

KPSZm-J

KPSZm-S

Pojazdy Szynowe Skale mniejsze od 1:87

KPSZd-J

KPSZd-S

Żaglowce

KZ-J

KZ-S

Okręty Podwodne

KOP-J

KOP-S

Pozostałe Jednostki Pływające

KO-J

KO-S

Budynki

KB-J

KB-S

Figurki

KF-J

KF-S

 

Dla modeli plastikowych:

 

Lotnictwo

Skala 1:72 i mniejsze

Skala 1:48

Skala 1:32 i większe

Wielopłaty

PSWm

PSWs

PSWd

Samoloty z napędem śmigłowym

PSTm

PSTd

PSTw

Samoloty z napędem odrzutowym

PSJm

PSJd

PSJw

Szybowce

PSZ

Śmigłowce

PHm

PHd

 

Pojazdy

Skala 1:72 i mniejsze

Skala 1:48

Skala 1:35 i większe

Pojazdy gąsienicowe

PPGm

PPGs

PPGd

Pojazdy gąsienicowo-kołowe

PPGKm

PPGKs

PPGKd

Pojazdy kołowe

PPKm

PPKs

PPKd

Artyleria bez własnego napędu

PABNm

PABNs

PABNd

Artyleria z własnym napędem

PAZNm

PAZNs

PAZNd

 

Skala 1:87 i mniejsze

 

Skala 1:35

Pojazdy Szynowe

PPSZm

 

PPSZd

 

Pojazdy cywilne

Skala 1:35 i mniejsze

większe

Motocykle

PMm

PMd

Samochody

PSO

Ciężarówki

PC

 

Figurki

Skala 1:20

(90mm) i większe

Skala 1:21

(89mm) i mniejsze

Figurki

PFd

PFm

Popiersia

PFP

Figurki Science Fiction i Fantasy

PFF

 

Winiety i Dioramy

Skala 1:72 i mniejsze

Skala 1:48

Skala 1:35 i większe

Winiety Lotnicze

PWLm

PWLs

PWLd

Winiety Lądowe

PWGm

PWGs

PWGd

 

mniejsze

 

większe

Winiety Morskie

PWMm

PWMd

 

mniejsze

 

większe

Dioramy

PDm

PDd

 

Morskie

Skala 1:700 i mniejsze

Skale większe od 1:700

Statki i okręty motorowe

POm

POd

Żaglowce 

PS

 

Organizator zastrzega sobie prawo do dzielenia lub łączenia klas w wypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Warunkiem rozegrania klasy jest zgłoszenie do niej, co najmniej trzech modeli, przez co najmniej dwóch różnych zawodników.

Konkurs odbywa się osobno dla grup wiekowych junior i senior, za wyjątkiem kategorii uwidocznionych w tabeli. Do kategorii „junior” zaliczane są modele zawodników urodzonych w roku 1995 lub później. Zawodnik może na własną prośbę wystartować w kategorii „senior”, ale nie może wtedy startować w kategorii „junior”. Brak daty urodzenia na karcie zgłoszeniowej skutkuje automatycznym przeniesieniem do kategorii „senior”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie za pomocą formularza internetowego lub czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie modelu do miejsca rozegrania konkursu. Uczestnicy dostarczają modele na koszt własny. Osobiste stawiennictwo zawodnika na konkursie nie jest obowiązkowe, jednak wskazane ze względów towarzyskich.

W przypadku modeli, w których dokonano daleko idących zmian w stosunku do zestawu fabrycznego (zmiany wersji, konfiguracji, malowanie nie przewidziane instrukcją), jak i modeli wykonanych od podstaw, zalecane jest dołączenie dokumentacji wprowadzonych zmian, która nie jest obowiązkowa, ale będzie znaczącą pomocą dla komisji sędziowskiej w przypadku pojawienia się ewentualnych wątpliwości.

Modele, które w poprzednich edycjach Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego zajęły miejsca medalowe nie mogą brać udziału w konkursie, natomiast ich obecność na wystawie pokonkursowej jest jak najbardziej wskazana i pożądana.

Od uczestników nie pobiera się żadnych opłat.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę modeli w każdej klasie.

 

ZASADY OCENY MODELI
1. Oceny modeli dokonują pięcioosobowe komisje sędziowskie pracujące pod kierownictwem Przewodniczących Komisji, którzy powoływani są ze składu tychże komisji drogą wskazania przez Sędziego Głównego zawodów.
2. Sędzia Główny pełni nadzór ogólny nad pracą komisji sędziowskich, sam Sędzia Główny nie bierze udziału w ocenie modeli. Sędzia główny jest powoływany przez Organizatora przed konkursem.
3. Członkowie komisji sędziowskich pracują niezależnie od siebie dokonując punktacji poszczególnych modeli w oparciu o otrzymane listy startowe i arkusze oceny dla danych klas modeli.
4. Po zakończeniu oceny danej klasy przez członków komisji sędziowskiej przewodniczący komisji wpisuje punktację do arkusza zbiorczego klasy i ustala punktację końcową.
5. Punktację końcową ustala się poprzez odrzucenie najwyższej i najniższej punktacji, z trzech pozostałych wyciąga się średnią arytmetyczną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W oparciu o punktację końcową przewodniczący komisji sędziowskiej ustala kolejność wszystkich modeli w danej klasie. W przypadku, kiedy dwa lub więcej modeli osiągnie tę samą punktację końcową o ich ostatecznej kolejności decyduje przewodniczący komisji.
7. Kolejność modeli w danej klasie potwierdza sędzia główny, który nie ma prawa do zmiany decyzji komisji sędziowskiej, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie (protesty). Za zakończenie pracy komisji sędziowskiej uważa się moment przyjęcia wyników w tej komisji przez sędziego głównego.
8. Wyniki w poszczególnych klasach będą opublikowane przez organizatora w miejscu ogólnie dostępnym na terenie organizacji konkursu do godz. w niedzielę. Dopuszcza się możliwość składania protestów do godz.
9. Rozpatrzenia protestu dokonuje sędzia główny wraz z przewodniczącym komisji, która dokonywała oceny danej klasy, we współpracy z członkami tejże komisji w liczbie co najmniej trzech włączając przewodniczącego. W przypadku niemożności zgromadzenia członków tejże komisji sędzia główny może powołać nową komisję, ale obecność przewodniczącego komisji oceniającej jest obowiązkowa. Ostateczną decyzję o uznaniu lub odrzuceniu protestu podejmuje sędzia główny.
10. Na wniosek komisji sędziowskiej dopuszcza się możliwość łączenia lub dzielenia poszczególnych klas modeli, jednakże ostateczną decyzję podejmuje organizator (kierownik zawodów).

 

Zdobywcy miejsc 1.-3. w każdej klasie zostaną uhonorowani przez organizatora co najmniej medalami i dyplomami.

 

Program zawodów

Piątek - 20 kwietnia 2012

 17:00 - 20:00 - Pomoc organizatorom w przygotowaniu hali konkursowej.

 19:00 - 21:00 - Pokochaj Inowrocław lub go lub przynajmniej, wycieczka z przewodnikiem.

 20:00 - ........ rolling stones czyli wyprawa na kręgielnię (fakultatywnie).

 

Sobota – 21 kwietnia 2012

   8:00 – 13:00 – Przyjmowanie modeli do konkursu

   8:00 – 13:00 – Przyjmowanie propozycji do wyborów Miss - wybory i ogłoszenie wyników w trakcie spotkania integracyjnego.

 12:30 – 13:30 – "Modelarstwo po łebkach" - czyli prezentacja jak Kasia Manikowska figurki wyczarowuje.

 15.00 – Ocena sędziowska

 18:00 -  Nie lubicie nas ? ... to polubicie - Spotkanie integracyjne                            

 

Niedziela – 22 kwietnia 2011

   9:00 – 14:00 – Wystawa pokonkursowa

   9:30 - 12:00 - Krajobraz z wiatrakami - wycieczka na lotnisko Garnizonu Inowrocław. (bliskie spotkania z Mi-24, Mi-2, W-3 PL Głuszec,.. wizyta w izbie pamięci, w drodze powrotnej Aeroklub Inowrocławski)

   9:00 - 12:00 - Pokochaj Inowrocław lub go lub przynajmniej, wycieczka z przewodnikiem.

 14:00 – Uroczystość wręczenia medali i dyplomów, zakończenie konkursu

 

Miejsce rozegrania zawodów:

Powiatowa Hala Sportowa Kujawianka w Inowrocławiu przy ul. Konopnickiej

 

Sponsorzy Konkursu

 

     

 

Swoje stoiska zaprezentują:

 

Powiat Inowrocławski

Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

Świdnicki Klub Modelarstwa Redukcyjnego

im. Polish Fighting Team

 to Klub modelarski popularyzujący modelarstwo, głównie modelarstwo plastikowe, redukcyjne. Nasza klubowa internetowa strona modelarska przedstawia m.in.: kalendarz przyszłych imprez modelarskich, relacje z wydarzeń modelarskich, które już się odbyły, relacje dotyczące budowy modeli, bogaty zbiór fotografii klubowych modeli oraz zbiór informacji, który inspiruje Manfred von Richthofen (Czerwony Baron, Red Baron) - słynny lotnik z okresu I wojny światowej mieszkający przed wojną w naszym mieście - Świdnicy.

Portal Modelarski

Treścią naszego portalu, założonego by promować nietuzinkowe i ambitne działania modelarskie.
Chcemy pokazywać, że to nie tylko hobby „na wolne wieczory”. Poza sferą kolekcjonowania zabawek dla „dużych chłopców w krótkich spodenkach” w modelarstwie jest jeszcze wielka przestrzeń poważnych działań!

Grudziądzki Klub Modelarski "PION"

 rozpoczął swoją działalność z inicjatywy st.szer.Piotra Ozgi.Mieści się on w Klubie Żołnierskim położonym na terenie JW w Grupie k.Grudziądza.
Zajmujemy się propagowaniem modelarstwa jako sposobu spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. Naszym priorytetowym zadaniem jest prowadzenie zajęć modelarskich dla młodzieży oraz organizowanie zawodów modelarskich.
Nasi członkowie uczestniczą we wszystkich znaczących konkursach w Polsce.

 

GRH "Jack of Diamonds"

 Pomysł stworzenia w ramach Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego grupy rekonstrukcji historycznej zrodził się podczas D-Day Hel 2008. W tym można powiedzieć historycznym wyjeździe uczestniczyli Artur „Szu” Szuszkiewicz, Wojciech „Sokol” Sokołowski, Jacek „Strażak” Szpuntowicz, Marcin „Marwaw” Wawrzynkowski, Marek „Doc” Filzek oraz Sebastian „Spiton” Pitoń.

Wydawnictwo Stratus / Mushroom

i Mariusz Szoja

Wydawnictwo literatury związanej z modelarstwem

  

    Książki, modele, akcesoria, podstawki

 

Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża

 

powstało w listopadzie 2010 roku z inicjatywy grupy ludzi zainteresowanych propagowaniem historii w naszym regionie.

W założeniu swym ma zjednoczyć również rozdrobniony i rozbity ruch rekonstruktorski w Bydgoszczy, gromadząc pod swoim znakiem wszystkich chętnych, niezależnie od epoki, formacji, munduru, kraju.

Aeroklub Kujawski

Nasz Aeroklub, powstał z inicjatywy LOPP w 1933 r. i zalicza się do grona najstarszych w Polsce. Jako pierwsi w kraju zorganizowaliśmy zawody szybowcowe rozgrywane na terenach nizinnych. Obecnie, po ponad 70 latach działalności, dbamy o rozwój kolejnych pokoleń kujawskich pilotów, podtrzymując nasze bogate lotnicze tradycje. Organizujemy szkolenia dla przyszłych wyznawców wszelkich dziedzin lotnictwa i modelarstwa, a swych członków skupiamy w 6 sekcjach: samolotowej, szybowcowej, spadochronowej, mikrolotowej, modelarskiej i paralotniowej. Wśród nas są zawodnicy posiadający tytuły Mistrzostw Polski, Europy i Świata.
Dysponujemy własnym lotniskiem, hangarem wraz z zabudowaniami pomocniczymi i stacją paliw oraz ośrodkiem modelarskim. Na terenie lotniska działa przytulna kawiarenka lotnicza oraz nasz mały hotelik.

 

APM Lublin

i  Stanisław Jabłoński

 

Klub Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Klub Kujawskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "Przydomek" jest najstarszą osiedlową placówką kulturalno - oświatową w Inowrocławiu.
Powstał 12 kwietnia 1972 roku. Głównym celem placówki jest organizowanie zajęć w czasie wolnym oraz upowszechnianie kultury dla mieszkańców Osiedla Piastowskiego oraz miasta Inowrocławia.
W "Przydomku" działa wiele sekcji, kół zainteresowań, zespołów artystycznych, które dzięki pracy zdobywają nagrody i wyróżnienia. Na zajęcia do klubu uczęszczają dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe. Spośród dużego wyboru zajęć, każdy z pewnością znajduje coś dla siebie.
Klub zajmuje się organizacją najróżniejszych imprez. Są to konkursy, przeglądy, koncerty, wystawy, kiermasze, wernisaże, wycieczki, zabawy taneczne itp. Klub wynajmuje również sale na różnego rodzaju imprezy rodzinne i okolicznościowe, kursy, prezentacje, zebrania oraz szkolenia.

 

  

Importer modeli i akcosori

REVELL

 

40 RMC B-COY

 

Sklep Modelarski z Inowrocławia

 

 

 

 

Niektóre Nagrody

Puchar Grand Prix Modeli Kartonowych

Puchar Grand Prix Modeli Plastikowych

 
 
 

Urząd Miasta Inowrocław

http://www.inowroclaw.pl/

 

Nagrody rzeczowe

Rabaty na zakupy w sklepie modelarskim Hobby w Inowrocławiu oraz on-line www.hobby.szeroka5.pl

 

15 % za 1 miejsce w każdej kategorii

10 % za 2 i 3 miejsce w każdej kategorii

5 % dla każdego uczestnika

 

*rabaty nie są łączone

Puchar Grand Prix IQ house

Puchar Grand Prix zawodników

 Nagrody rzeczowe

Puchar za najciekawszy model w polskich barwach

 

Nagrody rzeczowe

 

Jedno z najważniejszych wydawnictw, od lat cieszy się uznaniem modelarzy.

 

Obecnie współpracuje z Mushroom Model Publications

Aleksander Sadowski

Najlepiej merytorycznie wykonany samolot  Luftwaffe (II wojna światowa)

Artur Domański

 

ISMR

 

Włocławek

Najlepiej wykonany model samolotu Supermarine Spitfire w klasie junior

 

więcej

Galeria Antyków

Piotr Kmieć

Toruń

Najlepszy model retro

Galeria i pracownia renowacji antyków z Torunia

Puchar Grand Prix GPM i nagrody rzeczowe
Nagrody rzeczowe wartości 2 600 zł

pucharki i nagrody rzeczowe

Nagrody rzeczowe

Importer modeli Master Box, ICM, UM, Roden, MiniArt, Skif, AZmodel, Valom, MPM, Bilek, Azur, Specioal Hobby, Smer,...

Nagrody rzeczowe

Importer, bardzo wysoko cenionych na całym świecie, farb, chemii i akcesorii modelarskich

Grzegorz Mądry

 

ISMR

 

Trzemeszno

Puchar za najlepszy model samolotu wyprodukowanego w PZL
Puchar IPMS Silesia za Najlepiej Zapowiadającego się Juniora

 

Noclegi

 

5 km do centrum

Rezydencja Borkowo   -   Hotel Turystyczno-Pracowniczy

88-100 Inowrocław ul. Borkowo 26   tel.   GSM  504 434 017   e-mail: info@willa-viktoria.pl

 

WAŻNE: Obiekt jest dla nas więc proszę rezerwując powiedzieć że na Konkurs Modelarski

 

Szczególnie polecamy, tu odbędzie się Wieczór Integracyjny i wygodnie będzie mieć zakwaterowanie na miejscu.

 

Jeśli szukacie Państwo niedrogich i przytulnych pokoi gościnnych na granicy Inowrocławia (dla rodzin, grup pracowniczych oraz grup turystycznych), to trafiliście pod właściwy adres. Przekonacie się Państwo, że można zamieszkać wygodnie i tanio!

 

Pok. wieloosobowe – Niestety już wszystkie miejsca zostały zarezerwowane

 

Tanie Noclegi dla Pracowników i Firm
telefon : 694 330 300
za nocleg ok: 40 PLN
liczba miejsc: 20
ul. Solankowa 64

OSIR - Zaplecze Socjalno - Noclegowe

88 - 100 Inowrocław  ul. Rakowicza 93   tel/fax 52 35 55 364   e-mail: osirdt@neostrada.pl


Funkcjonuje jako baza noclegowa na 49 miejsc w pokojach 1-, 2 - ,3 - i 4- osobowych. Na piętrze znajduje się zaplecze kuchenne a w holu sala telewizyjna. W obiekcie funkcjonuje bar, który oferuje całodzienne wyżywienie.
Ze względu na oferowany standard koszt noclegów jest stosunkowo niewielki.

Cena ok. 25 zł/1 os

Willa Wiktoria

88-100 Inowrocław al. Powstańców   tel./fax +48 52 355 05 67   GSM: +48 696 77 06 77    e-mail: info@willa-viktoria.pl

 

Pensjonat Willa Viktoria w Inowrocławiu to uroczy pensjonat klasy boutique zlokalizowany w sercu parku uzdrowiskowego w odległości od centrum miasta 1 km.
Stylowe wnętrza odzwierciedlają urok i najlepsze tradycje kurortu solankowego, tworząc pełną elegancji, a jednocześnie kameralną i dającą poczucie prywatności atmosferę.

Oferujemy pokoje 1- i 2-osobowe z możliwością dostawek. Pokoje wyposażone są w łazienki, TV Sat, dostęp do bezprzewodowego Internetu.
W cenie pokoju jest śniadanie i miejsce parkingow
e.  Ceny pokoi kształtują się od 120zł do 240zł.

 

 

Hotel "Park"

88-100 Inowrocław ul. Świętokrzyska 107 tel.:52 3555373 E-mail: recepcja@hotelpark-inowroclaw.pl

 

Hotel Park usytuowany jest w obrębie Parku Solankowego charakteryzującego się leczniczym mikroklimatem, w bliskim sąsiedztwie Tężni Solankowej, jednej z trzech w Polsce. Park jest miejscem gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, odbywa się szereg imprez rozrywkowych. W pobliżu Hotelu znajdują się baseny kąpielowe, korty tenisowe, hala widowiskowo-sportowa, nowoczesny  stadion miejski, park linowy i stadnina koni.  Centrum 1,5 km, Urząd Miasta 500 m.

Cena od 53,- zł / 1 os.

 

Hotel *** "Bast"

88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 35/37 tel.: 52 3572024 - 26

 

Należy do najpiękniejszych budowli miasta Inowrocławia - stolicy Kujaw. Położony jest w centrum uzdrowiskowego miasta u zbiegu ulic Królowej Jadwigi, która prowadzi szeregiem pięknych, secesyjnych kamienic do zabytkowego rynku oraz ulicy Solankowej prowadzącej do Parku Zdrojowego, gdzie znajdują się tężnie solankowe.

100 - letnia tradycja wysokiej jakości usług, oferowanych w pokojach 1-, 2-osobowych oraz apartamentach standardu ***.

 

 

dodano: 2012-04-25
« powrót
13ikm-pl

13ikm-gb

13IKM-es

13IKM-ru

Hobby2000

Cobi

GPM

Dream

WAK

Mirage

IBG

Cembrit

Master

Bilmodel

Filar

Wydawnictwo Wektor

ARMA-HOBBY

Muzeum Lotnictwa Kraków

JSC

STRATUS

PRINT Menagment

GWS

MPK