top of page
ŁAMBINOWICE  - XXI Konkurs Modeli Redukcyjnych
ŁAMBINOWICE  - XXI Konkurs Modeli Redukcyjnych

pt., 04 lis

|

Wierzbie

ŁAMBINOWICE - XXI Konkurs Modeli Redukcyjnych

MODELE KARTONOWE MODELE PLASTIKOWE HARPAGANY

Czas i lokalizacja

04 lis 2022, 15:00 – 06 lis 2022, 16:00

Wierzbie, Wierzbie 108, 48-316, Polska

O wydarzeniu

1. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Gmina Łambinowice

Powiat Nyski

2. Termin i  miejsce  konkursu   

      4 – 6 listopada  2022 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Łambinowicach Wierzbie 108 gm. Łambinowice

3. Plan zawodów:

      Przyjmowanie modeli:

              4 listopada – od  15:00 do  20:00   

              5 listopada – od  9:00 do  14:00

        Sędziowanie:

              5 listopada – od godz. 14:30

     Zwiedzanie wystawy:

              5 listopada – od 13:00 do 18:00

              6 listopada – od 9:00 do 14:00

    Wręczenie nagród:

              6 listopada – godz. 14:00      

4. Cel konkursu:

Popularyzacja modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako sposobu spędzania wolnego czasu. Promocja Województwa Opolskiego, Powiatu Nysa oraz Gminy Łambinowice jako miejsca o walorach historycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych.

5. Postanowienia ogólne:

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni w klubach i modelarniach.

W konkursie może uczestniczyć modelarz z dowolną liczbą samodzielnie wykonanych modeli w danej klasie.

W klasyfikacji końcowej uwzględniony zostanie najlepszy model zawodnika w danej klasie.

Modelarz sam dokonuje wyboru kategorii, komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może tę kategorię warunkowo zmienić.

Klasy wiekowe Młodzik (do 12 lat) Junior (12-18 lat) i Senior (od 18 lat).

Do konkursu będą przyjmowane modele wykonane z kartonu oraz tworzyw sztucznych (polistyren, żywica, itp.).

Mile widziana waloryzacja modeli kartonowych i budowanych od podstaw.

Modele, które zostały wyróżnione w latach poprzednich, nie biorą udziału w konkursie.

Wydawanie modeli nastąpi w dniu 6 listopada 2022 po ogłoszeniu wyników.

Klasa zostanie rozegrana jeżeli zgłoszone będą przynajmniej trzy modele wykonane przez przynajmniej dwóch uczestników.

6. Ocena modeli

Ocena modeli zostanie przeprowadzona wg systemu „podoba się – nie podoba”.

Komisja sędziowska dokona oceny na podstawie wyglądu ogólnego, jakości wykonania, kompozycji (w przypadku dioram), realizmu wyglądu.

W skład komisji sędziowskiej może wejść każdy uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel.

Uczestnictwo w komisji sędziowskiej należy zasygnalizować organizatorowi lub sędziemu głównemu przed rozpoczęciem oceny.

Komisja sędziowska nie będzie dzielona na mniejsze podkomisje.

Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna.

7. Kategorie konkursowe

młodzicy:

MPS – samoloty plastikowe wszystkie skale

MPP – pojazdy plastikowe wszystkie skale

MPO – okręty plastikowe wszystkie skale

MPI – figurki, dioramy, S-F

MKS – samoloty kartonowe wszystkie skale

MKP – pojazdy kartonowe wszystkie skale

MKO – okręty kartonowe wszystkie skale

MKI – figurki, dioramy, S-F

modele  kartonowe:

KS1 – samoloty  śmigłowe jednosilnikowe

KS2 – samoloty  śmigłowe  wielosilnikowe 

KS3 – samoloty  odrzutowe

KH – śmigłowce

KPK – pojazdy  kołowe

KPG – pojazdy  gąsienicowe

KPS – pojazdy  szynowe

KA – artyleria

KOM – okręty  i  statki – motorowe

KOZ – okręty i statki – żaglowe

KB – budowle

KR – rakiety

KF – figury

KI – inne

modele  plastikowe:

PS1 – samoloty śmigłowe 1:72 i mniejsze

PS2 – samoloty odrzutowe 1:72 i mniejsze

PS3 – samoloty śmigłowe 1:48

PS4 – samoloty odrzutowe 1:48

PS5 – samoloty 1:32 i większe

PS6 – samoloty cywilne

PH1  – śmigłowce 1:72 i mniejsze

PH2 – śmigłowce 1:48 i większe

PG1 – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze

PG2 – pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe

PK1 – pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze

PK2 – pojazdy kołowe 1:35 i większe

PP – pojazdy wojskowe 1:48

PA – artyleria bez własnego napędu

PCO – pojazdy cywilne

PWR – pojazdy sportowe

PM – motocykle

PD – dioramy lądowe

PDL – dioramy lotnicze

PF – figury

PO1 – statki i okręty 1:350 i większe

PO2 – statki i okręty 1:400 i mniejsze

PSF – science-fiction oraz pojazdy kosmiczne

PI – inne

Nagrody specjalne regulaminowe:

– Puchar za najlepszy model plastikowy pojazdu w barwach polskich

– Puchar za najlepszy model plastikowy lotniczy w barwach polskich

– Puchar za najlepszy model kartonowy pojazdu w barwach polskich

– Puchar za najlepszy model kartonowy lotniczy w barwach polskich

– Puchar za najlepszy model okrętu w barwach polskich

– Puchar Junior Grand Prix za najlepszy model wykonany przez Juniora

– Puchar Grand Prix za najlepszy model wystawy

– Wesoła Twórczość czyli modelarstwo na wesoło dla najzabawniejszej prezentacji modelu

– Nagroda niespodzianka od modelarzy GOKSiR Łambinowice

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia oraz tworzenia nowych klas.

8. Zgłaszanie modeli

Modele do konkursu można zgłosić w sekretariacie konkursu 4 i 5 listopada w wyznaczonych godzinach lub elektronicznie.

Zgłaszając modele drogą elektroniczną, należy wypełnić formularz zgłoszenia zamieszczony na stronie internetowej www.modelezlambinowic.pl

9. Giełda modelarska

W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska.

Za stoiska organizator nie pobiera opłat.

Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora zawodów:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach ul. Muzealna 1

Harmonogram


  • 5 godzin

    Przyjmowanie modeli


  • 5 godzin

    Przyjmowanie modli

Jeszcze 4 dostępnych elementów

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page