top of page
Miedzichowo - I Konkurs Modeli Kartonowych
Miedzichowo - I Konkurs Modeli Kartonowych

sob., 18 lis

|

Bolewice

Miedzichowo - I Konkurs Modeli Kartonowych

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Czas i lokalizacja

18 lis 2023, 09:00 – 19 lis 2023, 16:00

Bolewice, Sportowa 24a, 64-305 Bolewice, Polska

O wydarzeniu

Regulamin I Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Miedzichowa

- Bolewice 18-19.11.2023 -

1. Cele i zadania

- popularyzacja modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jako

jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności

manualnych i wyobraźni przestrzennej,

- wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z

klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski,

- prezentacja modeli mieszkańcom Gminy Miedzichowo,

- promocja Gminy Miedzichowo

2. Organizatorzy

- Gmina Miedzichowo

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach

- Modelarnia Cobra Bolewice

3. Termin i miejsce konkursu

18-19.11.2023

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach ul. Sportowa 24A, 64-305

Bolewice.

4. Kategorie wiekowe

- Młodzik – poniżej 13 lat (rocznik 2010 i młodsi)

- Junior – 14-17 lat (roczniki od 2009 do 2006)

- Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2005 i starsi)

5. Konkurs odbędzie się w klasach modeli:

- A – artyleria

- S1 – samoloty jednosilnikowe (tłokowe)

- S2 – samoloty wielosilnikowe (tłokowe)

- S3 – samoloty odrzutowe

- H – helikoptery

- Pk – pojazdy kołowe

- Pg – pojazdy gąsienicowe

- Ps – pojazdy szynowe

- O – okręty i statki

- Op – okręty podwodne

- Ż – żaglowce

- B – budowle

- D – dioramy

- F – figurki

- R – rakiety

- SF – science-fiction (pojazdy, figurki i rakiety fantazyjne)

- I – inne (aerosanie, morskie platformy wiertnicze, sterowce, poduszkowce,

broń i inne modele nie kwalifikujące się do pozostałych klas)

6. Klasyfikacja i nagrody

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymują dyplomy, medale oraz nagrody

rzeczowe.

2

Zawodnik, który zgłosił więcej niż jeden model w danej klasie, może w tej klasie

zająć tylko jedno miejsce medalowe.

Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych

danego klubu modelarskiego.

Dodatkowe puchary:

- Puchar za najlepszy model polskiej budowli,

- Puchar za najlepszy model polskiego samolotu lub samolotu w barwach polskich,

- Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu,

- Puchar za najlepszy model polskiego pojazdu lub pojazdu w polskich barwach,

Nagrody specjalne:

- Nagroda specjalna wydawnictwa prasowego MAGNUM-X

- Nagroda specjalna wydawnictwa WOJSKOWY INSTYTUT WYDAWNICZY

- Nagroda specjalna Wydawnictwa ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH

7. Zgłoszenia modeli

Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość modeli w danej klasie.

Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.

Zgłoszenia mailem będą przyjmowane na adres: sebastian.wlazlak@onet.com do

16.11.2023 (czwartek) do godziny 24:00.

Zgłaszając model mailem należy podać dane:

- imię i nazwisko wykonawcy modelu

- nazwa modelu

- klasa (np. H – Helikoptery)

- grupa wiekowa

- jeśli wykonawca modelu jest reprezentantem klubu, stowarzyszenia lub modelarni,

należy podać nazwę klubu.

Od 17.11.2023 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo

wypełnionej Karty Zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu

18.11.2023 w godzinach 9:00 – 13:00.

8. Sędziowanie

- Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego,

- sędziowie nie mogą oceniać klasy, w której zgłosili własne modele,

- od sędziów nie są wymagane uprawnienia sędziowskie LOK.

9. Orientacyjny program konkursu

Sobota 18.11.2023:

- 9.00 – 13.00 przyjmowanie modeli

- 15.00 – 16.00 odprawa sędziów

- 16.00 – 18.00 sędziowanie

Niedziela 19.11.2023:

- 9:00 – 14.00 zwiedzanie wystawy pokonkursowej

3

- 14.00 – 15.00 ogłoszenie wyników, zakończenie konkursu

10. Postanowienia końcowe

- w konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i

stowarzyszenia modelarskie,

- zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,

- zawodnicy i sędziowie przyjeżdżają na koszt własny,

- liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,

- do konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele kartonowe wykonane

własnoręcznie,

- dokumentacja wykonania modelu nie jest wymagana,

- modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,

- organizator nie ubezpiecza modeli,

- wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu

konkursu,

- podczas konkursu zabrania się składowania kartonów lub/i innych

przedmiotów służących do transportu modeli pod stołami z wystawionymi

modelami. Organizator zapewnia wydzielone pomieszczone w tym zakresie.

W przypadku pozostawienia w/w przedmiotów w innym miejscu niż

wyznaczone, Organizator ma prawo przeniesienia ich do wydzielonego

pomieszczenia,

- ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum 3 modeli w danej klasie przez

minimum dwóch zawodników. W przypadku nie spełnienia tego wymogu,

organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i grup wiekowych,

- brak zaznaczenia kategorii wiekowej w zgłoszeniu modelu lub na Karcie

Zgłoszeniowej powoduje przeniesienie zawodnika do kategorii wiekowej

Senior,

- w szczególnych przypadkach sędziowie mają prawo dotykania modeli podczas

ich oceny. Zalecane jest ustawienie i przymocowanie modelu na specjalnej

podstawce, która umożliwi ocenę modelu bez jego dotykania,

- komisje sędziowskie pracują w formie jawnej. Zawodnicy podczas

sędziowania mogą przebywać w pobliżu komisji sędziowskich wyłącznie w

formie obserwatorów. Zawodnicy nie mogą włączać się do prac komisji

sędziowskich, zabrania się im niewłaściwego zachowania w stosunku do

komisji poprzez natarczywe sugestie, obraźliwe uwagi lub gesty itp. W/w

postępowanie może skutkować dyskwalifikacją danego modelu lub zawodnika,

- decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się

od werdyktu,

- lista wyników zostanie wywieszona w miejscu rozgrywania konkursu w dniu

19.11.2023 około godz. 9.30

- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator,

- Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych), zwane dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych jest

Gmina Miedzichowo ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo (kontakt

telefoniczny: 61 44 10 240, kontakt mailowy: ug-miedzichowo@post.pl); dane

będą przetwarzane na potrzeby I Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar

4

Wójta Gminy Miedzichowo (zwanego dalej konkursem) rozgrywanego w

dniach 18-19.11.2023 roku; podstawą do przetwarzania danych osobowych

jest zgoda udzielona w postaci akceptacji Regulaminu Konkursu wyrażona w

formie zgłoszenia modelu/modeli do konkursu; uczestnik (osoba zgłaszająca

model/modele) ma prawo do: dostępu swoich danych i możliwości ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych

osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie

wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje

uniemożliwieniem udziału w konkursie i dyskwalifikacją zgłoszonego

modelu/modeli). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w

przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne

rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy o prawach

autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku; dane będą przechowywane

zgodnie z zapisami o archiwizacji dotyczących realizacji konkursów; dane

osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi przetwarzania, w tym

profilowaniu.

- szczegółowych informacji udziela:

Sebastian Wlaźlak – tel. +48 724 498 911,

mail: sebastian.wlazlak@onet.pl

Bilety

  • ISMR zaprasza

    Gościu nabierz modeli i ciesz się atmosferą.

    0,00 zł

Suma

0,00 zł

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page