top of page
MODELFEST ŠUMPERK 2024
MODELFEST ŠUMPERK 2024

sob., 07 wrz

|

Šumperk 1

MODELFEST ŠUMPERK 2024

Czas i lokalizacja

07 wrz 2024, 09:00 – 08 wrz 2024, 16:00

Šumperk 1, Fialova 3, 787 01 Šumperk-Šumperk 1, Czechy

O wydarzeniu

Regulamin VIII Konkursu Modeli Kartonowych

o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla

- Nowy Tomyśl 16-17.03.2024 -

1. Cele i zadania

- popularyzacja modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej,

- wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski,

- prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Nowy Tomyśl,

- promocja regionu i miasta Nowy Tomyśl

2. Organizatorzy

- Nowotomyski Ośrodek Kultury

- Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

3. Termin i miejsce konkursu

16-17.03.2024

Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl

4. Kategorie wiekowe

Klasa STANDARD:

- Żak – do 10 lat włącznie (rocznik 2014 i młodsi)

- Młodzik – 11-13 lat (roczniki od 2013 do 2011)

- Junior – 14-17 lat (roczniki od 2010 do 2007)

- Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2006 i starsi)

Klasa WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW odbędzie się bez podziału na grupy wiekowe.

5. Konkurs odbędzie się w klasach modeli:

Kategoria wiekowa Żak:

- SŻ – samoloty, helikoptery, rakiety, sterowce i inne jednostki latające

- PŻ – pojazdy kołowe, gąsienicowe, szynowe

- BŻ – budowle i dioramy

- OŻ – statki, okręty, żaglowce, okręty podwodne i inne jednostki pływające

- NTŻ – modele z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie

- IŻ – inne modele nie kwalifikujące się do pozostałych klas

Klasa: STANDARD dla kategorii wiekowej Młodzik, Junior:

- A – artyleria

- S1 – samoloty jednosilnikowe

- S2 – samoloty wielosilnikowe (tłokowe)

- S3 – samoloty odrzutowe

- S4 – samoloty w skali 1:50

- H – helikoptery

- Pkc – pojazdy kołowe cywilne

- Pkw – pojazdy kołowe wojskowe

- Pg1 – pojazdy gąsienicowe o masie do 20 t

- Pg2 – pojazdy gąsienicowe o masie powyżej 20 t

- Ps – pojazdy szynowe

- O – okręty i statki

- OLW – okręty i statki do linii wodnej (bez względu na długość modelu)

- Op – okręty podwodne

- Ż – żaglowce

- B1 – budowle sakralne

- B2 – budowle pozostałe

- D – dioramy

- F – figurki

- R – rakiety

- SF – science-fiction (pojazdy, figurki i rakiety fantazyjne)

- NT1 – proste modele z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie:

Samolot TS-8 Bies, samochód Grat z wyścigów WRAK DAY, Wiklinowy Trabant, Nowotomyski Ogród Zoologiczny, Tężnia solankowa, Wigwam w Przyłęku, Pierniczkowa Chatka, Przedszkole w Glinnie.

- NT2 – zaawansowane modele z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie:

Chata Olęderska, Nowotomyska Wieża Ciśnień, Ratusz w Biesenthal, Biblioteka w Dębnie, Siedziba Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu, Biblioteka w Nowym Tomyślu, Nowotomyski Ośrodek Kultury.

- I – inne (aerosanie, morskie platformy wiertnicze, sterowce, poduszkowce, broń i inne modele nie kwalifikujące się do pozostałych klas)

Klasa: STANDARD dla kategorii wiekowej Senior:

- A – artyleria

- S1A – samoloty jednosilnikowe (tłokowe) do 1930 roku

- S1B – samoloty jednosilnikowe (tłokowe) po 1930 roku

- S2 – samoloty wielosilnikowe (tłokowe)

- S3 – samoloty odrzutowe

- S4 – samoloty w skali 1:50

- H – helikoptery

- Pkc – pojazdy kołowe cywilne

- Pkw – pojazdy kołowe wojskowe

- Pg1 – pojazdy gąsienicowe o masie do 20 t

- Pg2 – pojazdy gąsienicowe o masie powyżej 20 t

- Ps – pojazdy szynowe

- Pm – pojazdy wycinane laserowo w skalach HO i 1:72

- O1 – okręty i statki do 35 cm

- O2 – okręty i statki od 35 do 65 cm

- O3 – okręty i statki powyżej 65 cm

- OLW – okręty i statki do linii wodnej (bez względu na długość modelu)

- Op – okręty podwodne

- Ż – żaglowce

- B1 – budowle sakralne

- B2 – budowle pozostałe

- D – dioramy

- F – figurki

- R – rakiety

- SF – science-fiction (pojazdy, figurki i rakiety fantazyjne)

- NT – modele z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie

- V – Vintage, czyli modele wydane przed 1989 r.

- I – inne (aerosanie, morskie platformy wiertnicze, sterowce, poduszkowce, broń i inne modele nie kwalifikujące się do pozostałych klas)

Klasa: WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW:

- OW – okręty i statki

- SW – samoloty i helikoptery

- PkW – pojazdy kołowe

- PgW – pojazdy gąsienicowe

- NTW – modele z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie

Modele waloryzowane i budowane od podstaw nie kwalifikujące się do w/w klas zostaną połączone z klasą Standard.

6. Klasyfikacja i nagrody

Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy.

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymują dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

Cztery najlepsze osoby w każdej klasie modeli we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymują nagrody rzeczowe.

Zawodnik, który zgłosił więcej niż jeden model w danej klasie, może w tej klasie zająć tylko jedno miejsce medalowe.

Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych danego klubu modelarskiego.

Dodatkowe puchary:

- Puchar za najlepszy model polskiej budowli,

- Puchar za najlepszy model polskiego samolotu lub samolotu w barwach polskich,

- Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu,

- Puchar za najlepszy model polskiego pojazdu lub pojazdu w polskich barwach

- Puchar za najlepszy model wykonany z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie

Nagrody specjalne:

- Nagroda specjalna Adeon wydawnictwo Tebra

- Nagroda specjalna Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu filia w Nowym Tomyślu

- Nagroda specjalna Agencji Lotniczej ALTAIR

- Nagroda specjalna wydawnictwa prasowego MAGNUM-X

- Nagroda specjalna Muzeum Historycznego w Lubinie

- Nagroda specjalna wydawnictwa PRZEGLĄD LOTNICZY – AVIATION REVUE

- Nagroda specjalna wydawnictwa WOJSKOWY INSTYTUT WYDAWNICZY

- Nagroda specjalna Wydawnictwa ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH

7. Zgłoszenia modeli

Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość modeli w danej klasie.

Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.

Zgłoszenia mailem będą przyjmowane na adres: konkurs.nowytomysl@gmail.com do 14.03.2024 (czwartek) do godziny 24:00.

Zgłaszając model mailem należy podać dane:

- imię i nazwisko wykonawcy modelu

- nazwa modelu

- klasa (np. H – Helikoptery)

- grupa wiekowa (np. J – Junior)

- jeśli wykonawca modelu jest reprezentantem klubu, stowarzyszenia lub modelarni, należy podać nazwę klubu.

Od 15.03.2024 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 16.03.2024 w godzinach 9:00 – 13:00.

8. Sędziowanie

- Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego,

- sędziowie nie mogą oceniać klasy, w której zgłosili własne modele.

10. Postanowienia końcowe

- w Konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,

- zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,

- w Konkursie nie mogą brać udziału modele, które otrzymały medal w poprzednich edycjach,

- modele, które otrzymały medal w poprzednich edycjach Konkursu mogą być zaprezentowane wyłącznie w formie wystawy „Galeria Mistrzów”. Będzie to specjalnie wydzielone stanowisko w miejscu rozgrywania Konkursu.

- podczas trwania Konkursu będzie istniała możliwość zaprezentowania modeli w trakcie budowy. Będzie to specjalnie wydzielone stanowisko przygotowane przez Organizatora,

- podczas konkursu odbędzie się wystawa obrazów marynistycznych Grzegorza Nawrockiego,

- podczas konkursu odbędzie się wystawa Waldemara Góralskiego: Grafika 3D okrętów,

- podczas konkursu odbędzie się wystawa Piotra Forkasiewicza: komputerowe grafiki samolotów i okrętów,

- zawodnicy i sędziowie przyjeżdżają na koszt własny,

- liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,

- do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele kartonowe wykonane własnoręcznie,

- dokumentacja wykonania modelu w klasach STANDARD nie jest wymagana,

- dokumentacja wykonania modelu w klasach WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW jest wymagana w postaci instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy, rysunki montażowe) lub planów, na podstawie których model został wykonany.

Dokumentację wykonania modelu należy przekazać do Biura Organizacyjnego konkursu w dniu 16.03.2024 do godziny 13:00,

- modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,

- organizator nie ubezpiecza modeli,

- podczas konkursu zabrania się składowania kartonów lub/i innych przedmiotów służących do transportu modeli pod stołami z wystawionymi modelami. Organizator zapewnia wydzielone pomieszczone w tym zakresie. W przypadku pozostawienia w/w przedmiotów w innym miejscu niż wyznaczone, Organizator ma prawo przeniesienia ich do wydzielonego pomieszczenia,

- wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu,

- ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum 3 modeli w danej klasie przez minimum dwóch zawodników. W przypadku nie spełnienia tego wymogu, organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i grup wiekowych,

- brak zaznaczenia kategorii wiekowej w zgłoszeniu modelu lub na Karcie Zgłoszeniowej powoduje przeniesienie zawodnika do kategorii wiekowej Senior,

- w szczególnych przypadkach sędziowie mają prawo dotykania modeli podczas ich oceny. Zalecane jest ustawienie i przymocowanie modelu na specjalnej podstawce, która umożliwi ocenę modelu bez jego dotykania,

- komisje sędziowskie pracują w formie jawnej. Zawodnicy podczas sędziowania mogą przebywać w pobliżu komisji sędziowskich wyłącznie w formie obserwatorów. Zawodnicy nie mogą włączać się do prac komisji sędziowskich, zabrania się im niewłaściwego zachowania w stosunku do komisji poprzez natarczywe sugestie, obraźliwe uwagi lub gesty itp. W/w postępowanie może skutkować dyskwalifikacją danego modelu lub zawodnika,

- decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od werdyktu,

- lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym NOK-u w dniu 17.03.2024 około godz. 9.30

- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator,

- Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych jest Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl (kontakt telefoniczny: 61 44 23 121); dane będą przetwarzane na potrzeby VII Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla (zwanego dalej konkursem) rozgrywanego w dniach 18-19.03.2023 roku; podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w postaci akceptacji Regulaminu Konkursu wyrażona w formie zgłoszenia modelu/modeli do konkursu; uczestnik (osoba zgłaszająca model/modele) ma prawo do: dostępu swoich danych i możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem udziału w konkursie i dyskwalifikacją zgłoszonego modelu/modeli). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku; dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji dotyczących realizacji konkursów; dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi przetwarzania, w tym profilowaniu.

- szczegółowych informacji udzielają:

Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543

mail: konkurs.nowytomysl@gmail.com

Nowotomyski Ośrodek Kultury – tel. (61) 44 23 121

Harmonogram


  • 4 godziny

    przyjmowanie modeli


  • 5 godzin

    warsztaty modelarskie dla dzieci

Jeszcze 7 dostępnych elementów

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page