top of page
NOWY TOMYŚL - VII Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza
NOWY TOMYŚL - VII Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza

sob., 18 mar

|

Nowy Tomyśl

NOWY TOMYŚL - VII Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza

MODELE KARTONOWE

Czas i lokalizacja

18 mar 2023, 09:00 – 19 mar 2023, 14:00

Nowy Tomyśl, Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl, Polska

O wydarzeniu

 • w Konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,
 • zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
 • w Konkursie nie mogą brać udziału modele, które otrzymały medal w poprzednich edycjach,
 • modele, które otrzymały medal w poprzednich edycjach Konkursu mogą być zaprezentowane wyłącznie w formie wystawy „Galeria Mistrzów”. Będzie to specjalnie wydzielone stanowisko w miejscu rozgrywania Konkursu.
 • podczas trwania Konkursu będzie istniała możliwość zaprezentowania modeli w trakcie budowy. Będzie to specjalnie wydzielone stanowisko przygotowane przez Organizatora,  
 • podczas konkursu odbędzie się wystawa obrazów marynistycznych Grzegorza Nawrockiego,
 • podczas konkursu odbędzie się wystawa Waldemara Góralskiego: Grafika 3D okrętów,
 • podczas konkursu odbędzie się wystawa Piotra Forkasiewicza: komputerowe grafiki samolotów i okrętów,
 • zawodnicy i sędziowie przyjeżdżają na koszt własny,
 • liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,
 • do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele kartonowe wykonane własnoręcznie,
 • dokumentacja wykonania modelu w klasach STANDARD nie jest wymagana,
 • dokumentacja wykonania modelu w klasach WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW jest wymagana w postaci instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy, rysunki montażowe) lub planów, na podstawie których model został wykonany. Dokumentację wykonania modelu należy przekazać do Biura Organizacyjnego konkursu w dniu 18.03.2023 do godziny 13:00,
 • modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,
 • organizator nie ubezpiecza modeli,
 • podczas konkursu zabrania się składowania kartonów lub/i innych przedmiotów służących do transportu modeli pod stołami z wystawionymi modelami. Organizator zapewnia wydzielone pomieszczone w tym zakresie. W przypadku pozostawienia w/w przedmiotów w innym miejscu niż wyznaczone, Organizator ma prawo przeniesienia ich do wydzielonego pomieszczenia,
 • wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu,
 • ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum 3 modeli w danej klasie przez minimum dwóch zawodników. W przypadku nie spełnienia tego wymogu, organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i grup wiekowych,
 • brak zaznaczenia kategorii wiekowej w zgłoszeniu modelu lub na Karcie Zgłoszeniowej powoduje przeniesienie zawodnika do kategorii wiekowej Senior,
 • w szczególnych przypadkach sędziowie mają prawo dotykania modeli podczas ich oceny. Zalecane jest ustawienie i przymocowanie modelu na specjalnej podstawce, która umożliwi ocenę modelu bez jego dotykania,
 • komisje sędziowskie pracują w formie jawnej. Zawodnicy podczas sędziowania mogą przebywać w pobliżu komisji sędziowskich wyłącznie w formie obserwatorów. Zawodnicy nie mogą włączać się do prac komisji sędziowskich, zabrania się im niewłaściwego zachowania w stosunku do komisji poprzez natarczywe sugestie, obraźliwe uwagi lub gesty itp. W/w postępowanie może skutkować dyskwalifikacją danego modelu lub zawodnika,
 • decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od werdyktu,
 • lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym NOK-u w dniu 19.03.2023 około godz. 9.30
 • w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator,
 • Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych: Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych jest Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl (kontakt telefoniczny: 61 44 23 121); dane będą przetwarzane na potrzeby VII Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla (zwanego dalej konkursem) rozgrywanego w dniach 18-19.03.2023 roku; podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w postaci akceptacji Regulaminu Konkursu wyrażona w formie zgłoszenia modelu/modeli do konkursu; uczestnik (osoba zgłaszająca model/modele) ma prawo do: dostępu swoich danych i możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem udziału w konkursie i dyskwalifikacją zgłoszonego modelu/modeli). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku; dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji dotyczących realizacji konkursów; dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi przetwarzania, w tym profilowaniu.
 • szczegółowych informacji udzielają:
 • Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543
 • mail: konkurs.nowytomysl@gmail.com
 • Nowotomyski Ośrodek Kultury – tel. (61) 44 23 121

Harmonogram


 • 4 godziny

  przyjmowanie modeli


 • 5 godzin

  warsztaty modelarskie dla dzieci

Jeszcze 7 dostępnych elementów

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page